Kdo jsme

Společnost JAVORNÍK – CZ s.r.o.

 zahájila svou činnost v roce 1996, kdy vznikla  transformací bývalého zemědělského družstva. Zabývá se především zemědělskou prvovýrobou, jenž je vykonávána ekologickým způsobem. Nahrává tomu i fakt, že se společnost nachází v podhorské oblasti Bílých Karpat na hranicích se Slovenskou republikou. Celková obhospodařovaná výměra zemědělské půdy  je využívána  především pro pěstování obilnin, pícnin, kmínu a dalších kulturních plodin, které jsou dále zpracovávány na bioprodukty. Ostatní půda je používána jako pastviny pro ekologický chov skotu, produkci sena a výrobu krmných směsí.

Mimo zemědělskou výrobu se společnost zabývá výrobou sirných knotů a svící, produkcí pekárenských výrobků, poskytováním služeb ve svém rekreačním zařízení a v neposlední řadě nabízí jak zaměstnancům tak široké veřejnosti možnost rehabilitace ve svém RELAXCENTRU. 


Společnost JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o.

 podniká v podhorské oblasti Bílých Karpat, na hranicích se Slovenskou republikou v obci Štítná nad Vláří - Popov.Od svého vzniku se společnost JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o. především zaměřila na dřevovýrobu – standardní a atypické otvorové výplně typu euro i další výrobky jako jsou pořez kulatiny a výroba řeziva, stavební činnost, kovovýrobu a obchodní činnost.Na naše produkty a činnost můžeme poskytnout osvědčení č. ZSTV-03-046 dle ČSN 74 6101, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 12208, ČSN EN 12210 a ČSN EN 13115, které je v souladu s evropskými normami. Při výrobě jsou výhradně používány materiály a komponenty s certifikátem jakosti a technologické postupy splňující normy ISO 9001. 

Novinky